Хостинг » Хостинг
Хостинг услугите, които предлагаме са естествено допълнение към дългогодишната ни дейност по разработка на софтуер и уеб базирани системи, което ни позволява да предлагаме цялостни и завършени информационни решения в много области.

Наред с това предлагаме хостинг решения и като самостоятелна услуга под формата на виртуализирани инстанции (VPS, VDS) и наети сървъри (Dedicated servers).

Основният ни фокус е да предложим не само отделните инстанции като изчислителни единици, а и тяхната съвкупност и взаимносвързаност като цялостна инфраструктура.

Всички наши сървъри се предлагат с възможност за изграждане на частни мрежи с локална и глобална свързаност.

Като допълнение към стандартните хостинг продукти, предлагаме и специализирани инстанции като бази данни, кеш сървъри, load balancers и други, с помощта на които може да се изгради цялостно информационно решение, съобразено със спецификата на клиента.

За нас е важен индивидуалния подход и предлагането на най-доброто решение за всеки проект.

За допълнителна информация:
e-mail: support@radibase.com
skype: radibase
тел: +359 878 150 111