ИТ инфраструктура
Предлагаме консултациии, проектиране и изграждане на на гъвкава ИТ локална и глобална инфраструктура.

Можем да проектираме и изградим цялостно информационно решение за Вашия проект.

Локален клъстер

Представлява съвкупност от виртуални инстанции или наети сървъри, свързани в частна мрежа и разположени на една локация.
Клъстерът може да съдържа yеб сървъри, бази данни, кеш сървъри и други специализирани инстанции.
За по-сериозни проекти може да се предложи репликация на бази данни и балансиране на трафика.

Регионален клъстер

Организацията е както при локалния клъстер, но инстанциите са разпределени между два дейтацентъра, свързани с директна високоскоростна оптична връзка и възможност за Layer 2 VLAN.
Между дейтацентровете може да се организира надеждна репликация на бази данни и да се осигури пълна резервираност при поява на проблем в една от локациите.
Това се постига с независима интернет свързаност на двата дейтацентъра към няколко доставчика и сигурна оптична връзка помежду им.

Хибриден клъстер

Представлява комбинация от инстанции в локален или регионален клъстер, свързани и интегрирани в мрежата на глобални cloud доставчици като AWS, GCP, Digital Ocean, Hetzner и други.
По този начин клъстерът може да се разшири в глобален мащаб до регионите и точките на присъствие на избраните доставчици.
Услугата е подходяща за проекти, които имат клиенти в глобален мащаб и по този начин чрез репликация на данните между регионите се осигурява бърз локален достъп от всяка дестинация.

За допълнителна информация:
e-mail: support@radibase.com
skype: radibase
тел: +359 878 150 111