Хостинг локации
Велико Търново

Собствен дейта център

София

Tочка на присъствие в дейта център Телепойнт Изток

Амстердам

Tочка на присъствие в дейта център Equinix AM6

Глобална мрежа

Изградена глобална опорна мрежа от точки на присъствие в множество региони на AWS, GCP, Digital Ocean, Hetzner и др.

За допълнителна информация:
e-mail: support@radibase.com
skype: radibase
тел: +359 878 150 111