Системно администриране
System Administration

Предлагаме пълно системно администриране и поддръжка на сървъри на клиента, като можем да извършим следните операции и услуги:

- инсталиране на операционна система линукс
- инсталиране и настройка на уеб сървъри (Apache, Nginx)
- инсталиране и настройка на сървъри за бази данни (MySql, MariaDB)
- репликация на бази данни (Master-Slave и групова репликация в клъстер)
- кеш сървъри (Memcached, Redis)
- репликация на кеш сървъри и изграждане на клъстери
- load balancers & proxy servers
- настройка на мрежи, VLAN, рутери
- настройка на VPN, IP тунели
- интеграция с cloud услуги (AWS, Digital Ocean, GCP и др.)
- проектиране и изграждане на cloud инфраструктура

Цена: 40 EUR/час (без включен ДДС)

За допълнителна информация:

e-mail: support@radibase.com
skype: radibase
тел: +359 878 150 111