Cloud пакети
Ако за Вашия проект се нуждаете от няколко на брой инстанции с вътрешна мрежова свързаност, които работят в обща система, можем да Ви предложим cloud пакет с предварително договорени и предплатени параметри като общ брой на процесорни ядра, обща RAM памет и общо дисково пространство, което Вие да разпределите гъвкаво между инстанциите, които са Ви необходими в правилното съотношение.

Към пакета може да бъде добавен и определен брой часове месечно за приоритетно системно администриране и мониторинг на включените инстанции.

За допълнителна информация:

e-mail: support@radibase.com
skype: radibase
тел: +359 878 150 111