Управлявани сървъри
Managed Servers

Управляваните сървъри представляват VPS или VDS инстанция, провизирана от нас и изпълняваща специализирана функция. Всички дейности по инсталиране, мониторинг и поддръжка се извършват от нас, а клиента получава готов достъп до услугата.

Управляваните съсрвъри, могат да бъдат инстанция, изпълняваща някоя от следните функции:

- сървър за бази данни (MySql, MariaDB)
- кеш сървър (Memcached, Redis)
- load balancer
- proxy server
- други по желание на клиента

Цената на управляваните сървъри се определя от базовата цена на използваната инстанция (VPS, VDS), увеличена с нашите разходи по администрацията, като това се договаря за конкретния случай.

За допълнителна информация:

e-mail: support@radibase.com
skype: radibase
тел: +359 878 150 111