Цени за други услуги
Допълнителен публичен IP адрес

3 EUR/месец

Включване на допълнителен мрежов адаптер на нает сървър към допълнителен порт 1 Gbps на switch в съответната локация.

5 EUR/месец

Допълнителна частна мрежа клас C (256 IP адреса) + 1 VLAN достъпна локално само във Велико Търново или София

5 EUR/месец

Оптичен пренос Layer 2 на 1 VLAN между Велико Търново и София

25 EUR/месец

Изграждане и администриране на индивидуални решения

40 EUR/час

Общи условия

Всеки клиент получава по 1 безплатен публичен IP адрес за всяка инстанция (VPS, VDS или нает сървър).

За всеки нает сървър клиентът получава по 1 безплатен порт 1 Gbps на switch в съответната локация.

При създаване на първата инстанция (VPS, VDS или нает сървър) в съответната локация (Велико Търново или София), клиентът получава и една безплатна частна мрежа клас C (256 IP адреса) + 1 VLAN с локално действие.

Всички VPS, VDS и наети сървъри на един клиент могат да се включват към един или повече VLAN на същия клиент.

Цените са без включен ДДС.

За допълнителна информация:

e-mail: support@radibase.com
skype: radibase
тел: +359 878 150 111