Цени за колокация
Колокация на сървър SOF1

София, Дейта център Телепоинт Изток

Параметри на абонаментен план Колокация на сървър SOF1 (Small) Колокация на сървър SOF1 (Medium) Колокация на сървър SOF1 (Large)
Rack Units 1-2 1-2 1-2
Мощност, W 250 350 450
Консумация, kWh 180 252 324
Мрежов порт 1/10 Gbit/s 1/10 Gbit/s 1/10 Gbit/s
Интернет скорост 1 Gbit/s 1.5 Gbit/s 2 Gbit/s
Интернет IP адреси 2 4 6
Интернет BGP да да да
RDBIX скорост София 10 Gbit/s 10 Gbit/s 10 Gbit/s
RDBIX скорост В.Търново 1 Gbit/s 1 Gbit/s 1 Gbit/s
RDBIX BGP да да да
Доставка, дни 1 1 1
Поддръжка, бр.часове 1 1 1
Инсталационна такса, EUR 50 50 50
Цена EUR/месец 150.00 200.00 250.00Параметри на абонаментен планКолокация на сървър SOF1 (Small)
Rack Units1-2 Мощност, W250 Консумация, kWh180 Мрежов порт1/10 Gbit/s Интернет скорост1 Gbit/s Интернет IP адреси2 Интернет BGPда RDBIX скорост София10 Gbit/s RDBIX скорост В.Търново1 Gbit/s RDBIX BGPда Доставка, дни1 Поддръжка, бр.часове1 Инсталационна такса, EUR50 Цена EUR/месец150.00
Параметри на абонаментен планКолокация на сървър SOF1 (Medium)
Rack Units1-2 Мощност, W350 Консумация, kWh252 Мрежов порт1/10 Gbit/s Интернет скорост1.5 Gbit/s Интернет IP адреси4 Интернет BGPда RDBIX скорост София10 Gbit/s RDBIX скорост В.Търново1 Gbit/s RDBIX BGPда Доставка, дни1 Поддръжка, бр.часове1 Инсталационна такса, EUR50 Цена EUR/месец200.00
Параметри на абонаментен планКолокация на сървър SOF1 (Large)
Rack Units1-2 Мощност, W450 Консумация, kWh324 Мрежов порт1/10 Gbit/s Интернет скорост2 Gbit/s Интернет IP адреси6 Интернет BGPда RDBIX скорост София10 Gbit/s RDBIX скорост В.Търново1 Gbit/s RDBIX BGPда Доставка, дни1 Поддръжка, бр.часове1 Инсталационна такса, EUR50 Цена EUR/месец250.00
Колокация 1/4 шкаф SOF1

София, Дейта център Телепоинт Изток

Параметри на абонаментен план Колокация 1/4 шкаф SOF1 (Small) Колокация 1/4 шкаф SOF1 (Medium) Колокация 1/4 шкаф SOF1 (Large)
Rack Units 10 10 10
Мощност, W 400 800 1200
Консумация, kWh 288 576 864
Мрежов порт 1/10 Gbit/s 1/10 Gbit/s 1/10 Gbit/s
Интернет скорост 1 Gbit/s 1.5 Gbit/s 2 Gbit/s
Интернет IP адреси 4 8 12
Интернет BGP да да да
RDBIX скорост София 10 Gbit/s 10 Gbit/s 10 Gbit/s
RDBIX скорост В.Търново 1 Gbit/s 1 Gbit/s 1 Gbit/s
RDBIX BGP да да да
Доставка, дни 7 7 7
Поддръжка, бр.часове 2 2 2
Инсталационна такса, EUR 350 350 350
Цена EUR/месец 350.00 500.00 650.00Параметри на абонаментен планКолокация 1/4 шкаф SOF1 (Small)
Rack Units10 Мощност, W400 Консумация, kWh288 Мрежов порт1/10 Gbit/s Интернет скорост1 Gbit/s Интернет IP адреси4 Интернет BGPда RDBIX скорост София10 Gbit/s RDBIX скорост В.Търново1 Gbit/s RDBIX BGPда Доставка, дни7 Поддръжка, бр.часове2 Инсталационна такса, EUR350 Цена EUR/месец350.00
Параметри на абонаментен планКолокация 1/4 шкаф SOF1 (Medium)
Rack Units10 Мощност, W800 Консумация, kWh576 Мрежов порт1/10 Gbit/s Интернет скорост1.5 Gbit/s Интернет IP адреси8 Интернет BGPда RDBIX скорост София10 Gbit/s RDBIX скорост В.Търново1 Gbit/s RDBIX BGPда Доставка, дни7 Поддръжка, бр.часове2 Инсталационна такса, EUR350 Цена EUR/месец500.00
Параметри на абонаментен планКолокация 1/4 шкаф SOF1 (Large)
Rack Units10 Мощност, W1200 Консумация, kWh864 Мрежов порт1/10 Gbit/s Интернет скорост2 Gbit/s Интернет IP адреси12 Интернет BGPда RDBIX скорост София10 Gbit/s RDBIX скорост В.Търново1 Gbit/s RDBIX BGPда Доставка, дни7 Поддръжка, бр.часове2 Инсталационна такса, EUR350 Цена EUR/месец650.00
Общи условия

Обявените скорости са за споделен капацитет, неограничен трафик и справедливo използване.

Могат да се изграждат VLAN между всички колокирани сървъри и виртуални инстанции на клиента във всички точки и региони от мрежата на Радибейс.

Цените са без включен ДДС.
Възможни са и други конфигурации по договаряне.

За допълнителна информация:
e-mail: support@radibase.com
skype: radibase
тел: +359 878 150 111