Цени за наети сървъри
Dedicated Servers

Наетите сървъри се предлагат с VLAN свързаност локално и с отдалечен дейтацентър

Наети сървъри локация VTA1

Велико Търново, Офис на Радибейс ЕООД
Ниво 2

Тип сървър RAM CPU Cores Threads Disk EUR/месец
Z1-DS1-128-VTA1 128 2x Xeon E5-2680 2.7GHz 8 Cores 16 32 2x 1TB SSD 270.00
Z1-DS1-256-VTA1 256 2x Xeon E5-2680 2.7GHz 8 Cores 16 32 2x 2TB SSD 350.00
Z1-DS1-512-VTA1 512 2x Xeon E5-2680 2.7GHz 8 Cores 16 32 4 TB SSD 510.00
Z1-DS1-768-VTA1 768 2x Xeon E5-2680 2.7GHz 8 Cores 16 32 2x 4TB 630.00
Z1-DS2-128-VTA1 128 2x Xeon E5-2697 v2 2.7GHz 12 Cores 24 48 2x 1TB 340.00
Z1-DS2-256-VTA1 256 2x Xeon E5-2697 v2 2.7GHz 12 Cores 24 48 2x 2TB 420.00
Z1-DS2-512-VTA1 512 2x Xeon E5-2697 v2 2.7GHz 12 Cores 24 48 2x 4TB 580.00
Z1-DS2-768-VTA1 768 2x Xeon E5-2697 v2 2.7GHz 12 Cores 24 48 2x 4TB 700.00Тип сървърZ1-DS1-128-VTA1
RAM128 CPU2x Xeon E5-2680 2.7GHz 8 Cores Cores16 Threads32 Disk2x 1TB SSD EUR/месец270.00
Тип сървърZ1-DS1-256-VTA1
RAM256 CPU2x Xeon E5-2680 2.7GHz 8 Cores Cores16 Threads32 Disk2x 2TB SSD EUR/месец350.00
Тип сървърZ1-DS1-512-VTA1
RAM512 CPU2x Xeon E5-2680 2.7GHz 8 Cores Cores16 Threads32 Disk4 TB SSD EUR/месец510.00
Тип сървърZ1-DS1-768-VTA1
RAM768 CPU2x Xeon E5-2680 2.7GHz 8 Cores Cores16 Threads32 Disk2x 4TB EUR/месец630.00
Тип сървърZ1-DS2-128-VTA1
RAM128 CPU2x Xeon E5-2697 v2 2.7GHz 12 Cores Cores24 Threads48 Disk2x 1TB EUR/месец340.00
Тип сървърZ1-DS2-256-VTA1
RAM256 CPU2x Xeon E5-2697 v2 2.7GHz 12 Cores Cores24 Threads48 Disk2x 2TB EUR/месец420.00
Тип сървърZ1-DS2-512-VTA1
RAM512 CPU2x Xeon E5-2697 v2 2.7GHz 12 Cores Cores24 Threads48 Disk2x 4TB EUR/месец580.00
Тип сървърZ1-DS2-768-VTA1
RAM768 CPU2x Xeon E5-2697 v2 2.7GHz 12 Cores Cores24 Threads48 Disk2x 4TB EUR/месец700.00
Наети сървъри локация SOF1

София, Дейта център Телепоинт Изток
Ниво 1

Тип сървър RAM CPU Cores Threads Disk EUR/месец
Z1-DS2-128-SOF1 128 2x Xeon E5-2697 v2 2.7GHz 12 Cores 24 48 2x 1TB 408.00
Z1-DS2-256-SOF1 256 2x Xeon E5-2697 v2 2.7GHz 12 Cores 24 48 2x 2TB 504.00
Z1-DS2-512-SOF1 512 2x Xeon E5-2697 v2 2.7GHz 12 Cores 24 48 2x 4TB 696.00
Z1-DS2-768-SOF1 768 2x Xeon E5-2697 v2 2.7GHz 12 Cores 24 48 2x 4TB 840.00Тип сървърZ1-DS2-128-SOF1
RAM128 CPU2x Xeon E5-2697 v2 2.7GHz 12 Cores Cores24 Threads48 Disk2x 1TB EUR/месец408.00
Тип сървърZ1-DS2-256-SOF1
RAM256 CPU2x Xeon E5-2697 v2 2.7GHz 12 Cores Cores24 Threads48 Disk2x 2TB EUR/месец504.00
Тип сървърZ1-DS2-512-SOF1
RAM512 CPU2x Xeon E5-2697 v2 2.7GHz 12 Cores Cores24 Threads48 Disk2x 4TB EUR/месец696.00
Тип сървърZ1-DS2-768-SOF1
RAM768 CPU2x Xeon E5-2697 v2 2.7GHz 12 Cores Cores24 Threads48 Disk2x 4TB EUR/месец840.00
Наети сървъри локация AMS1

Амстердам, Дейта център Equinix AM6
Ниво 1

Тип сървър RAM CPU Cores Threads Disk EUR/месец
Z1-DS2-128-AMS1 128 2x Xeon E5-2697 v2 2.7GHz 12 Cores 24 48 2x 1TB 510.00
Z1-DS2-256-AMS1 256 2x Xeon E5-2697 v2 2.7GHz 12 Cores 24 48 2x 2TB 630.00
Z1-DS2-512-AMS1 512 2x Xeon E5-2697 v2 2.7GHz 12 Cores 24 48 2x 4TB 870.00
Z1-DS2-768-AMS1 768 2x Xeon E5-2697 v2 2.7GHz 12 Cores 24 48 2x 4TB 1050.00Тип сървърZ1-DS2-128-AMS1
RAM128 CPU2x Xeon E5-2697 v2 2.7GHz 12 Cores Cores24 Threads48 Disk2x 1TB EUR/месец510.00
Тип сървърZ1-DS2-256-AMS1
RAM256 CPU2x Xeon E5-2697 v2 2.7GHz 12 Cores Cores24 Threads48 Disk2x 2TB EUR/месец630.00
Тип сървърZ1-DS2-512-AMS1
RAM512 CPU2x Xeon E5-2697 v2 2.7GHz 12 Cores Cores24 Threads48 Disk2x 4TB EUR/месец870.00
Тип сървърZ1-DS2-768-AMS1
RAM768 CPU2x Xeon E5-2697 v2 2.7GHz 12 Cores Cores24 Threads48 Disk2x 4TB EUR/месец1050.00
Общи условия

Свързаност: 1 Gbps, споделен капацитет, неограничен трафик, справедливo използване.
OS: Linux (Ubuntu, Debian и др.)

Цените са без включен ДДС.
Възможни са и други конфигурации по договаряне.

За допълнителна информация:
e-mail: support@radibase.com
skype: radibase
тел: +359 878 150 111