Хостинг инстанции
VPS (Virtual Private Server)

При услугата VPS, получавате виртуална инстанция със собствена операционна състема, използваща част от ресурсите (CPU, RAM, дисково пространство) на определен физически сървър.
Характерно за този вид услуга е споделеното използване на процесорните ядра от много потребители, като в повечето случаи броят на продадените процесорни ядра е по-голям от броя на действителните и в определени моменти, ако всички клиенти натоварят капацитета, който им е даден, е възможно да има закъснения в обработката. Степента на закъсненията зависи както от активноцтта на клиентите, така и от политиката на доставчика за свръхпродажба на процесорни ядра. При една умерена политика от страна на доставчика, в съчетание с подходящ мониторинг на натоварването и балансирано разпределение на виртуалните инстанции върху физическите сървъри е възможно да се постигне справедливо натоварване с минимални закъснения на приемлива за клиентите цена.
Услугата е подходяща за всякакви информационни решения от общ характер, при които по-ниската цена оправдава възможната поява на закъснения в обработката (става въпрос за милисекунди), които не са критични за работата на хостваната система.

VDS (Virtual Dedicated Server)

Този вид услуга, подобно на VPS, също използва част от ресурсите на физически сървър, но с тази разлика, че заявените процесорни ядра са резервирани само за съответния клиент и са налични по всяко време, когато системата се нуждае от пълния им капацитет. Това обуславя по-високата цена на услугата, но гарантира стабилната работа в реално време без закъснения.
Услугата е подходяща за хостване на приложения, за които това е от първостепенно значение.

Нает сървър (Dedicated server)

В този случай, клиентът получава ресурсите на целия физически сървър и пълния контрол върху него. Не се налага виртуализация на процеси, поради което и системата работи по-бързо.
Услугата е подходяща за хостване на по-големи проекти, които изискват по-голяма изчислителна мощ и се нуждаят от пълен контрол на ресурсите в реално време.

За допълнителна информация:

e-mail: support@radibase.com
skype: radibase
тел: +359 878 150 111