Нива на локациите
Ниво 1

Точки на присъствие в сертифицирани дейта центрове.
Използва се собствено колокирано оборудване.
BGP сесии.

Ниво 2

Точки на присъствие в офиси или други помещения, които не покриват всички изисквания за сертифицирани дейта центрове.
Използва се собствено колокирано оборудване.
BGP сесии.

Ниво 3

Точки на присъствие в сертифицирани дейта центрове.
Използват се наети сървъри.
Използва се фиксиран интернет от локален доставчик.
Без BGP сесии.

За допълнителна информация:

e-mail: support@radibase.com
skype: radibase
тел: +359 878 150 111