Цени за VDS
Virtual Dedicated Servers

VDS инстанциите се предлагат с VLAN свързаност локално и с отдалечен дейтацентър

VDS локация VTA1

Велико Търново, Собствен дейта център

Тип сървър RAM vCPU Disk, GB
SSD
Цена
EUR/месец
Z1D-VM1-VTA1 1 1 25 5.00
Z1D-VM2-VTA1 2 2 50 10.00
Z1D-VM4-VTA1 4 2 50 15.00
Z1D-VM8-VTA1 8 4 100 30.00
Z1D-VM16-VTA1 16 4 100 45.00
Z1D-VM32-VTA1 32 8 200 90.00
Z1D-VM64-VTA1 64 8 200 135.00
Z1D-VM128-VTA1 128 16 400 270.00

CPU: Intel Xeon E5-2680 2.7 GHz или Intel Xeon E5-2697 v2 2.7 GHz

VDS локация SOF1

София, Дейта център Телепоинт Изток

Тип сървър RAM vCPU Disk, GB
SSD
Цена
EUR/месец
Z1D-VM1-SOF1 1 1 25 6.00
Z1D-VM2-SOF1 2 2 50 12.00
Z1D-VM4-SOF1 4 2 50 18.00
Z1D-VM8-SOF1 8 4 100 36.00
Z1D-VM16-SOF1 16 4 100 54.00
Z1D-VM32-SOF1 32 8 200 108.00
Z1D-VM64-SOF1 64 8 200 162.00
Z1D-VM128-SOF1 128 16 400 324.00

CPU: Intel Xeon E5-2697 v2 2.7 GHz

Общи условия

Свързаност: 1 Gbps, споделен капацитет, неограничен трафик, справедливo използване.
OS: Linux (Ubuntu, Debian и др.)

Цените са без включен ДДС.
Възможни са и други конфигурации по договаряне.

Офертата е за гарантирани CPU ресурси.

За допълнителна информация:

e-mail: support@radibase.com
skype: radibase
тел: +359 878 150 111