Софтуерни продукти
Предлагаме широка гама софтуерни продукти в различни области във вариант на Windows приложение или уеб базирана платформа.

Някои от системите имат както Windows интерфейс с повече функционалности за използване от служители на компанията, така и уеб панел за обслужване на заявки от външни клиенти.

Windows приложенията се предлагат като cloud услуга на наши сървъри, а достъпът е чрез Remote Desktop от клиентска система с Windows 10 или Windows 11.

За допълнителна информация:
e-mail: support@radibase.com
skype: radibase
тел: +359 878 150 111