Недвижими имоти
-картотека на предложени имоти за продажба, наем или замяна
-търсене на имоти по определени критерии
-чакащи оферти и подсказващо съобщение при последващо регистриране на имот, отговарящ на определени условия
-автоматичен експорт на офертите на web сайт
-обмен на оферти между отделни офиси на една или няколко сътрудничещи си агенции