Земеделски земи
-печат на набор документи за сделки със земеделски земи
-автоматизиране на процеса на сделки с фондове за земя
-приемане на on-line заявки за продажба на земи
-изготвяне на пазарни оценки

За допълнителна информация:
e-mail: support@radibase.com
skype: radibase
тел: +359 878 150 111