Цени
Всички софтуерни модули на система Radibase се предлагат на унифицирана цена на база брой работни места (компютри).
Закупуването на един модул на унифицираната цена позволява да се използват безплатно всички останали стандартни модули на системата на същото работно място (компютър). Цената е базирана само на броя работни места (компютри) и не зависи от броя на обслужваните фирми, броя на обработваните документи, броя на служителите или от други количествени показатели.

Унифицираната цена за едно работно място (компютър) е 540 лв

Цената включва:
- получаване на нови версии в рамките на 15 месеца
- адаптиране на софтуера към спецификата на клиента

Допълнителни услуги:
- посещение при клиента за първоначална инсталация, поддръжка или обучение: 180 лв за 1 работен ден
- след изтичане на 15-месечния период, нови версии на софтуера се получават срещу месечен абонамент от 36 лв на работно място
- адаптиране на системата към специфика на клиента, която се различава значително от стандартните функции на софтуера се заплаща допълнително по договаряне

Всички цени са с включен ДДС.