Производство
Обезпечаване на производството с материали
-задаване на производствена програма по периоди
-обезпечаване на производствена програма с материали по спецификация
-запитвания за оферти към доставчици, автоматично класиране и заявяване
-следене на свободни цехови наличности
-пренасочване на материали от една производствена поръчка към друга

Отчитане на производството
-отчитане на вложените материали
-отчитане на производствени операции и заработки по времеви и количествени тарифни ставки

Следене на процеси в производството
-проследяване движението на възлите през контролни точки с различни типове датчици и баркод четци
-следене за тесни места и оптимизиране на производствения процес