Ресторант
Предлагаме цялостна интегрирана система за управление на ресторанти и други заведения за обществено хранене със следните основни характеристики:

Обслужване на клиенти

Системата поддържа отворени поръчки по номер на маса и място. Осигурява едновременната работа на няколко сервитьори. Позволява прехвърляне на поръчки между сервитьори или прехвърляне на артикули между поръчки. Издава междинни служебни бонове за клиента с натрупване и фискален бон при приключване на сметката. Отпечатва отделни служебни бонове за кухня, бар и други звена на ресторанта. Интерфейс за връзка с фискални устройства, кухненски принтери, баркод четци и четци на карти. Издаване и печат на фактури.

Складово стопанство

Заприхождаване на доставки и следене на складови наличности по обекти. Поддръжка на различни мерни единици за един и същ артикул. Изписване на продуктите по рецепти за приготвяните ястия. Обезпечаване с продукти и следене на минимални количества.

Връзка с хотелски модул

Прехвърляне на сметки от ресторантския модул към сметката на клиента в хотелската система.

Счетоводство и финанси

Позволява да се води счетоводната отчетност на обекта изцяло с възможностите на модула.

Заплати и персонал

Управление на документите по назначаване на персонал, изготвяне на платежни ведомости и фишове. Генерира необходимите файлове за изпращане в НАП и НОИ.

Карти за вътрешен кредит

Използване на карти за вътрешен кредит при ползване на ресторанта като част от услугите в хотелски комплекс. Картите могат да бъдат с баркод, с чип или магнитни.

За допълнителна информация:
e-mail: support@radibase.com
skype: radibase
тел: +359 878 150 111