Заплати и персонал
Заплати

-поддържане на различни видове възнаграждения - трудови, граждански, договори за управление и др.
-възможност за настройка на проценти, ставки и правила за формиране на възнагражденията
-автоматичен вход на заработки от производствен модул
-изплащателна ведомост и фишове
-рекапитулации по звена
-файлове за НОИ
-файлове за масово изплащане на възнаграждения чрез банкови институции

Персонал

-документи за кадри (трудови договори, допълнителни споразумения, молби за отпуски, заповеди и др.)
-връзка между документите за кадри и модул заплати
-присъствена форма
-отчет за НСИ

За допълнителна информация:
e-mail: support@radibase.com
skype: radibase
тел: +359 878 150 111