Школа
Предлагаме софтуерна система за цялостно информационно обслужване на дейността на школи, организиращи езикови, компютърни и други курсове.

Системата има следните основни характеристики:

Регистър "Курсове"

Регистър "Курсисти"

График

Ордери

Материална книга

Присъствена форма

Хонорари