Школа
Предлагаме софтуерна система за цялостно информационно обслужване на дейността на школи, организиращи езикови, компютърни и други курсове.

Системата има следните основни характеристики:

Регистър "Курсове"

Регистър "Курсисти"

График

Ордери

Материална книга

Присъствена форма

Хонорари

За допълнителна информация:
e-mail: support@radibase.com
skype: radibase
тел: +359 878 150 111