Магазин
Предлагаме цялостна интегрирана система за управление на магазини и други търговски обекти със следните основни характеристики:

Обслужване на клиенти

Системата автоматизира дейността на специализираните места за продажба в търговските обекти. Маркиране на стоките с баркод. Издава фискален бон при приключване на сметката. Интерфейс за връзка с касови апарати, фискални принтери, електронни везни, клиентски дисплеи, баркод четци и четци на карти. Издаване и печат на фактури. Печат на етикети и баркод.

Режими на работа

- фискален принтер; инсталира се компютър и фискален принтер на всяко работно място; продажбите се визуализират на монитор и се отпечатват на фискалния принтер;
- фискална мрежа; инсталират се само касови апарати на всяко работно място, които се управляват от един общ компютър (сървър); продажбите се извършват на касовите апарати, които извличат цени от компютърна база данни и изпращат обратно в реално време информация за текущите продажби за следене на наличностите;

Складово стопанство

Заприхождаване на доставки и изписване на продадените артикули. Следене на складови наличности по обекти. Поддръжка на различни мерни единици за един и същ артикул. Следене на минимални количества.

Счетоводство и финанси

Позволява да се води счетоводната отчетност на обекта изцяло с възможностите на модула.

Заплати и персонал

Управление на документите по назначаване на персонал, изготвяне на платежни ведомости и фишове. Генерира необходимите файлове за изпращане в НАП и НОИ.

Клиентски карти

Използване на клиентски карти за отстъпки. Картите могат да бъдат с баркод, с чип или магнитни.

За допълнителна информация:
e-mail: support@radibase.com
skype: radibase
тел: +359 878 150 111