Уеб портали
Предлагаме платформи за изграждане на уеб портали за публикуване и класифициране на информация за различни видове обекти, като хотели, ресторанти, магазини, автомобили, имоти и др.

Платформите предлагат възможност за автоматизиране на всякакви процеси по обработка на заявки, продажби, доставки, плащания, издаване на фактури и изготвяне на отчети, свързани с управлението на съответните обекти.

Порталите са подходящи за туристически оператори и агенти, които публикуват профили на хотелите с които оперират или за агенции на имоти, които да публикуват и рекламират съответните имоти, за автокъщи, които да публикуват информация за автомобилите, които продават, както и за всякакви други дейности, при които се събира, обработва и публикува информация в синтезиран вид и се изграждат някакви каталози със специализирана информация.

Имаме готови базови решения за изграждане на портали за някои видове обекти, като хотели и ресторанти, но системата може да бъде адаптирана и за други видове обекти, според спецификата на конкретен клиентски проект или дейност.

За допълнителна информация:
e-mail: support@radibase.com
skype: radibase
тел: +359 878 150 111